Penebar_Primer2_Flattened-web-pad.png Cijena

PENEBAR PRIMER

Kratki opis i primjene:
Primer za bubrivu traku. Stabilizira podlogu i sprječava prodor vlage do PENEBAR® SW. Važno: materijal mora biti dobro postavljen prije stavljanja PENEBAR® SW. U uvjetima velike vlažnosti podloge, koristite zidarske čavle. 


Informacije o potrošnji:
Indikativno: 1 l primera pokriva ~60 dužnih metara ili sukladno tome 0,75 l pokriva 40 – 48 m, a 3,80 l pokriva 200 – 240 m. 

 

Za dodatne informacije o našim proizvodima
+385 21 257 429
Glavina donja 337c, Imotski
KONTAKT