Peneplug-bag.png Cijena

PENEPLUG

Kratki opis i primjene:
Brzovezujući kristalizirajući cementni materijal, služi za zaustavljanje aktivnih prodora vode. Podupire sve PENETRON® hidroizolacijske sustave. Potrebna je mala količina vode prilikom miješanja kako bi mogli materijal oblikovati u klin. Uvijek nosite gumene rukavice.

Informacije o potrošnji:
Indikativno, potrošnja za popunjavanje šupljina je 1.2-1.4 kg/l. 

Za dodatne informacije o našim proizvodima
+385 21 257 429
Glavina donja 337c, Imotski
KONTAKT