Penetron-Admix-bag.png Cijena

PENETRON ADMIX

Kratki opis i primjene:
Kristalizirajući hidroizolacijski sustav u prahu koji se dodaje betonu. Proizvod se može dodati u betonari u prahu, izravno u agregat (na pokretnu traku ili u skip) prije dodavanja vode ili u kamion mikser, na gradilištu, nakon miješanja s vodom (s električnim mješačem) u posebnim kantama s mjerom. Omjer miješanja s vodom: dobro promiješajte ½ vreće od 18 kg sa 11.5 l vode. Malo pakiranje od 3.75 Kg prikladno je za izradu hidroizolacijskih mortova ili za male količine betona u malim miješalicama. Vrijeme miješanja u kamionu ili maloj miješalici je minimalno 5 min. 

Informacije o potrošnji:
Preporučena količina PENETRON ADMIX® za trajnu hidroizolaciju betona je 0.8-1% u odnosu na težinu cementa. Za uobičajeni beton ~300 kg cementa, koristimo 3 kg praha po m3 betona. Na primjer za 9 m3 koristi se: 3 kg x 9 = 27 kg, što je 1½ vreća PENETRON ADMIX®. Lakše je prerezati vreće na pola, i onda pomiješati 3 polovice vreća u 3 kante za miješanje sa 11.5 l vode u svakoj. Za izradu hidroizolacijskih mortova (sadržaj cementa >250 kg/m3), preporuča se miješanje 0.5-1.0 kg PENETRON ADMIX® na 50 kg cementa. 

 

Za dodatne informacije o našim proizvodima
+385 21 257 429
Glavina donja 337c, Imotski
KONTAKT