penetron-inject.png Cijena

PENETRON INJECT

Kratki opis i primjene:
Nova tehnologija, dvokomponentna kristalizirajuća hidroizolacija za injektiranje. Ugrađuje se pumpom za injektiranje. Pogodno za trajnu hidroizolaciju i popravke pukotina u betonu u podrumima, tunelima, spremnicima, bazenima, mostovima, kanalizacijskim spremnicima, kanalima, konstrukcijskim spojevima i sl. Miješanje: u 9 ili 10 l vode dodajte 2 ili 1 l tekućine FL (komponenta B) i nakon toga prah P-25 kg (komponenta Α) za približno 2 sata ili do 1 sat obradivosti. 

Informacije o potrošnji:
Dva omjera miješanja definiraju dulju ili kraću obradivost. Tako, 2 l tekućine FL u kanisteru, mogu biti iskorištene za 2 pakiranja od 25 kg praha P. Za povećanje fluidnosti, možete dodati 0.5–1 l više vode. Time se postiže zatvaranje još manjih pukotina. Indikativno, svaki set zatvara 20 – 22 l šupljina. 

Za dodatne informacije o našim proizvodima
+385 21 257 429
Glavina donja 337c, Imotski
KONTAKT