Penetron-bag.png Cijena

PENETRON

Kratki opis i primjene:
Cementni kristalizirajući mort za hidroizolaciju koji se nanosi na betonske površine (premaz) ili se njime popunjavaju šupljine (izlijevanje). Miješanje: za površinsku primjenu, 1 vreća pomiješa se s 12 do 13 l vode, ali preporučuje se miješanje pola vreće sa 6 do 6.5 l vode. Kod nanošenja prskanjem, povećajte količinu vode na 14 do 15 l po vreći. Za nanošenje izlijevanjem, pomiješajte materijal s 15 do 18 l vode po vreći ovisno o željenoj obradivosti. 

Informacije o potrošnji:
Indikativno, potrošnja pri nanošenju na betonske površine je 1.4 do 1.6 kg/m2 u 2 sloja ili 1 vreća za otprilike 14-16 m2. Kod primjene izlijevanjem, potrošnja je 1.2-1.3 kg za popunjavanje 1 l šupljine. 

 

Za dodatne informacije o našim proizvodima
+385 21 257 429
Glavina donja 337c, Imotski
KONTAKT